Online Bible Quiz Live | Episode -80 | 1 Chronicles – 1 దినవృత్తాంతములు 21 – 29

Short Answers:

1. మంచు – వర్షము

2. గాయములు – లెక్కలేనన్ని ముద్దులు

3. కోత కాలపు మంచు చల్లదనము వంటివాడు

4. బుద్దిమంతుడు – జ్ఞానము లేనివారు

5. చెడుతనము

6. నిజమైన స్నేహితుడు – దుర్దశలో

7. కృపాసత్యము

8. తనప్రాణమును

9. గర్వము – అహంకారమైన మనస్సు

10. క్రోధము – కోపము